| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii, oprac. Pilarczyk, K., współpr. Ruta, M., t. 1: Druki w językach nieżydowskich, Kraków, 1995 ("Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica", t. 4), 159, ss.
Judaika wydawane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1991, oprac., red. Ambrosewicz-Jacobs, J., oprac. Ruta, M., et al., Kraków, 1995 ("Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica", t. 3), 255, ss.
Sefer Jecira czyli Księga Stworzenia, tł., oprac. Doktór, J., tł., oprac. Kos, B., et al., Warszawa, 1995, 207 ss.
Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Woronczak, J., t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław, 1995 ("Bibliotheca Judaica"), 241 ss.
Doktór Jan, Der erste polnische Judenkatechismus und sein missionsgeschichtlicher Zusammenhang, "Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft", t. 19 (1995), s. 74–82.
Kłańska M., Das Bild der Krakauer Judenstadt Kazimierz in deutschsprachiger Literatur 1840-1909, [w:] Die Habsburgischen Landschaften in der österreichischen Literatur, red. Kaszyński, S., red. Piontek, S., Poznań, 1995, s. 57–74
Kłańska M., Galicyjska scena narodowościowa w oczach żydowskich autobiografów niemiecko- i anglojęzycznych, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, red. Kłak, C., red. Wyka, M., t. 4, Rzeszów, 1995, s. 35–54
Kłańska Maria, Sui ruolo dei territori di confine delia monarchia absburgica nell’opera di Joseph Roth, "Cultura Tedesca", 1995, nr 4, s. 111–119.
Makowski K.A., Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. Topolski, J., red. Modelski, K., Poznań, 1995, s. 149–67
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków, 1995, 512 ss.
Ochmann J., Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego, [w:] Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem, red. Pawlica, J., Kraków, 1995, s. 137–47
Ohler A., Macierzyństwo w Biblii, tł. Ruta, M., Kraków, 1995, 236 ss.
Patek Artur, Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan), "Colloquia. Journal of Central European History", t. 2 (1995), nr 1/2, s. 130–143.
Rozmus D., Hońdo L., et al., Cmentarz żydowski w Pilicy – rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne, red. Hońdo, L., Kraków, 1995 ("Studia Polono-Judaica. Series Fontium", t. 2), 328 ss.
Singer I.B., Spinoza z ulicy Rynkowej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Gdańsk, 1995, 228 ss.