| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1992, oprac. Lorenc, A., oprac. Ruta, M., Kraków, 2000, 268 ss.
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1995-1996, oprac. Frazik, W., oprac. Ruta, M., Kraków, 2000, 151 ss.
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, 480 ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, A Shadow over the Dialogue, "Polin", t. 13 (2000), s. 325–328.
Adamczyk-Garbowska M., Poland and the Holocaust, [w:] Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians, Indiana, 2000, s. 319–24
Adamczyk-Garbowska M., Przekłady literatury polskiej na jidysz, [w:] Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, red. Hutnikiewicz, A., red. Lam, A., t. 2, Warszawa, 2000, s. 575–6
Brzezina Maria, Profesor Mosze Altbauer (12 XI 1904 – 14 X 1998). Sylwetka uczonego [Professor Moshe Altbauer (September, 12, 1904 – October, 14, 1998)], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 1(5), s. 21–41.
Chrobaczyński Jacek, Polacy i Żydzi w latach 1939-1945 – stereotypy i rzeczywistość [Poles and Jews in the Years 1939-1945 – Stereotypes and Facts], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 1(5), s. 77–90.
Gąsiorowski S., Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 73–81
Grinberg Daniel, Problem żydowski w Europie XIX wieku [The Jewish Problem in Europe in 19th Century], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 169–177.
Kozińska-Witt H., Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874, [w:] Duchowość żydowska w Polsce, red. Galas, M., Kraków, 2000, s. 309–25
Kozińska-Witt Hanna, The Unknown and the Forgotten: Ludwik Gumplowicz and his Roots in Jewish Kraków, "Gal-Ed", t. 17 (2000), s. 79–92.
Kłańska M., Gottesbilder in der Lyrik Rose Ausländers bis 1945, [w:] „Weil Wörter mir diktieren: Schreib uns“: literaturwissenschaftliches Jahrbuch 1999, red. Braun, H., Köln, 2000, s. 157–79
Kłańska M., Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe, [w:] Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. Bobrownicka, M., Kraków, 2000, s. 221–56
Kłańska M., Zwei galizisch-jüdische Schicksale in Wien. Die Autobiographien von Manes Sperber „All das Vergangene“ und Minna Lachs „Warum schaust du zurück“, [w:] Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, red. Hahn, Hans H., red. Stüben, J., Bern, 2000, s. 291–313