| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Jagodzińska Agnieszka, The Importance of Being Beautiful. Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations in the Second Half of the 19th Century, "Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry", t. 1 (2006), s. 76–96.
Kamczycki Artur, Syjonizm i sztuka. Analiza Ikony Teodora Herzla w kontekście aszkenazyjskiego kręgu kulturowego [Art and Zionism. The Analysis of Theodor Herzl’s Icon in the Context of the Ashkenasy Culture], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 33–46.
Kouts Gidéon, 120 Years of the Hebrew Daily Press [120 lat hebrajskiej prasy codziennej], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 285–310.
Kucia M., Holocaust Sites, Relics, Representations, and Memory: The Case of Auschwitz, [w:] Facts and Lies in the Common Knowledge on the Holocaust. Conference Materials, red. Nałęcz, D., red. Edgaro, M., Kraków, 2006, s. 105–20
Kucia Marek, ‘Jews’ – The Absence and Presence of the Category in the Representations of Auschwitz in Poland, 1945-1985 [Nieobecność i obecność kategorii „Żydzi” w przedstawieniach Auschwitz w Polsce w latach 1945-1985], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 323–348.
Kłańska M., Interkulturelle Aspekte der Literatur der Bukowina, [w:] Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, red. Grucza, F., Warszawa, 2006, s. 65–85
Kłańska M., Pater Stanisław Musiał (1938-2004) – ein Kämpfer gegen die polnischen Tabus, [w:] Wrocław-Berlin. Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog Kulturwissenschaft, red. Hałub, M., red. Stucke, F., t. 4, Dresden, 2006, s. 269–82
Kłańska M., Soma Morgensterns Romantrilogie „Der Funken im Abgrund“ als Bildungs- und Entwicklungsroman, [w:] Labyrinthe der Erinnerung. Beiträge zur österreichischen Literatur, red. Drynda, J., red. Dzikowska, K., Poznań, 2006, s. 115–38
Ligęza Wojciech, Poezja Wata i Grynberga wobec odzyskiwanego dziedzictwa [Poetry of Wat and Grynberg toward Regaining Heritage], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 239–245.
Lisek J., Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works, [w:] Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., red. Lempertienė, L., Vilnius, 2006, s. 165–74
Lisek J., Chaim Grade, [w:] Encyclopedia Judaica, red. Berenbaum, M., red. Skolnik, F., t. 8, Detroit, 2006, s. 24–5
Lisek J., Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego, [w:] Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005, red. Kuligowska-Korzeniewska, A., Warszawa, 2006, s. 15–27
Lisek Joanna, Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 69–81.
Majdanik Piotr, Przykazania noachickie w Talmudzie – uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat Sanhedrin 56a-57a), "Studia Religiologica", t. 39 (2006), s. 157–158.
Markowski Artur, Konwersje Żydów w północno-wschodnich rejonach Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku [The Conversions of Jews in the North-eastern Territory of the Polish Kingdom in the First Half of the Nineteenth Century], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 3–32.