| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Niesiołowski-Spanò Łukasz, Two Aetiological Narratives in Genesis and their Dates [Dwa opowiadania etiologiczne w Księdze Rodzaju i ich datowanie], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 367–381.
Ochmann Jerzy, Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej, "Nomos", t. 53 (2006), s. 59–84.
Ochmann J., Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan), [w:] Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii, red. Baniak, J., Poznań, 2006, s. 113–28
Patek Artur, W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948), "Portolana. Studia Mediterranea", t. 2 (2006), s. 297–310.
Patek Artur, Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku, "Arcana", 2006, nr 2, s. 156–168.
Piela Marek, O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 191–214.
Quercioli Mincer Laura, L’esperienza ebraica in Polonia. Un tentativo di bibliografia italiana, "Studi Slavistici", t. 3 (2006), s. 275–291.
Quercioli Mincer Laura, The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy, "Theatralia. Revista de Poética del Teatro", t. 7 (2006), s. 151–160.
Ruta M., Motywy chasydzkie w literaturze jidysz, [w:] Światło i słońce: Studia z dziejów chasydyzmu, red. Galas, M., Kraków, 2006, s. 149–71
Sitarz Magdalena, Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk, "Jüdische Kulturbühne", t. 8 (2006), nr 1, s. 18–19.
Sroka Łukasz T, Żydzi podgórscy. Kondycja społeczna i ekonomiczna, "Rocznik Krakowski", t. 72 (2006), s. 173–180.
Wagner Hanoch Daniel, Klauzińska Kamila, Contemporary Jewish Genealogy. A Multi-Faceted Academic Activity [Współczesna genealogia żydowska. Wieloaspektowa działalność akademicka], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 349–365.
Wodziński Marcin, State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek, "Jewish Studies at the Central European University", t. 5 (2006), s. 171–185.
Adnotacje: rok publikacji 2006-2007
Słowa kluczowe: Włocławek; chasydyzm
Wróbel Mirosław S, Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity, "The Polish Journal of Biblical Research", t. 5 (2006), nr 2, s. 99–120.
Wróbel M.S., Lektura Ewangelii św. Mateusza w kontekście prześladowanej wspólnoty, [w:] Bóg jest Miłością (1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, W., Warszawa, 2006, s. 429–40