|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish Quarterly Review
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 290-320
Rok 2005 Numer tomu 96 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w.; chasydyzm; sztadlani; polityka; Izaak z Warki; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:14:33
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Polandin Light of “Jutrzenka” and its Circles (1861-1863)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Journal of Jewish Studies
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 120-137
Rok 2005 Numer tomu 56 Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w. chasydyzm; „Jutrzenka”; Królestwo Polskie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:17:56
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921
Redaktor(zy) publikacji red. Kapała, Zbigniew; red. Myszor, Jerzy
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 59-74
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Bytom Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Górny Śląsk; XX w.; naród; konflikty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:15:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Borderlands or Margins? Polish Jews and the Borderland’s Experience
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Borderlands: What does it mean for Poland and Finland? (from literary and historical perspectives)
Redaktor(zy) publikacji red. Michułka, Dorota; red. Leinonen, Marja
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki