|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 65-77
Rok 2003 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Królestwo Polskie; XIX w.; chasydyzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:07:22
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish History
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 131-160
Rok 2002 Numer tomu 16 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rozszerzona wersja
Streszczenie
Słowa kluczowe język; Śląsk; XX w.; gmina; międzywojnie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:04:51
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 26-40
Rok 2001 Numer tomu 31 Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:00:30
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Gal-Ed
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 13-41