|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł L’affaire des «Chasydymów». Matériaux pour l’histoire des Hassidim dans Royaume de Pologne
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Tsafon. Revue d’études juives du Nord
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 35-58
Rok 1997 Numer tomu 29 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe chasydyzm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:57:18
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 329-336
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Śląsk; epigrafika; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 41 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:57:41
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 563
Rok 1996 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Śląsk; inskrypcje hebrajskie; średniowiecze; czasy nowożytne
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:55:31
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce
Redaktor(zy) publikacji red. Woronczak, Jerzy
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 87-100