|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Leshem, Zvi
Tytuł Flipping into Ecstasy: Towards a Syncopal Understanding of Mystical Hasidic Somersaults
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 157-184
Rok 2014 Numer tomu 17 Zeszyt 1(33)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:45:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ligęza, Wojciech
Tytuł Poezja Wata i Grynberga wobec odzyskiwanego dziedzictwa [Poetry of Wat and Grynberg toward Regaining Heritage]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 239-245
Rok 2006 Numer tomu 9 Zeszyt 1(17)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:45:41
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lipiński, Edward
Tytuł Najstarsza inskrypcja hebrajska [The Oldest Hebrew Inscription]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 143-150
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 1(27)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe inskrypcje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:48:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lipiński, Edward
Tytuł Utajone tikkune soferim i domniemane atbasz. Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej [Hidden tikkune soferim and an Assumed atbash]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-25