|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Ebrei e comunisti: sulle tracce di un mito. Figure nella letteratura polacca del dopoguerra
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Il problema del canone nella letteratura polacca
Redaktor(zy) publikacji red. Ciccarini, Marina; red. żaboklicki, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 91-104
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe komunizm; literatura; Polska; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:27:46
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità
Redaktor(zy) publikacji red. Marinelli, Luigi; red. Piacentini, Marcello; red. żaboklicki, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 274-286
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe pisarze; Holokaust; XX w.; Polska; Szoa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:49:36
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Letteratura ebraica 1986-1990, con una ricerca sulla letteratura dell’Europa Orientale
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo La cultura ebraica nell’editoria italiana, 1955-1990
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 285-373
Rok 1992 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; bibliografia; Europa Wschodnia; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:48:53
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ronen, Shoshana
Tytuł Ozjasz Thon – rabin, syjonista i polski patriota
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Redaktor(zy) publikacji red. Molisak, Alina; red. Kołodziejska, Zuzanna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 82-91
Rok 2011