|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Zieliński, Konrad
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 155-168
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; asymilacja; akulturacja; Artur Gruszecki; powieść
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:44:16
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Overcoming the Signs of Other. Visual Acculturation in the Second Half of the 19th Century in the Kingdom of Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 71-94
Rok 2012 Numer tomu 24 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; akulturacja; asymilacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:18:01
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Does History Have a Sex? On Gender, Sources and Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Gal-Ed
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 67-87
Rok 2010 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Królestwo Polskie; akulturacja; gender
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:17:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojęcia
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Zieliński, Konrad
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 15-31
Rok 2010 Numer tomu