|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Literatura jidysz i żydowsko-polska
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Historia literatury polskiej
Redaktor(zy) publikacji red. Marinelli, Luigi
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 433-461
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 23:07:45
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Theatralia. Revista de Poética del Teatro
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 151-160
Rok 2006 Numer tomu 7 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe teatr; jidysz; Włochy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:14:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Letteratura yiddish ed ebraico-polacca
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Storia della letteratura polacca
Redaktor(zy) publikacji red. Marinelli, Luigi
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 493-526
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Torino Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe jidysz; hebrajski; literatura; polski
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:28:47
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rassegna Mensile di Israel
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 145-154
Rok 2000