|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Der Einfluss von politischen Veränderungen auf die jiddische Kultur in Polen in den Jahren 1946–1949 im Spiegel der Monatsschrift „Yidishe Shriftn“
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Scripta Judaica Cracoviensia
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 65-75
Rok 2007 Numer tomu 5 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Jidisze Szriftn”; kultura; jidysz; XX w.; prasa; PRL; miesięcznik
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 15:23:54
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Motywy chasydzkie w literaturze jidysz
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Światło i słońce: Studia z dziejów chasydyzmu
Redaktor(zy) publikacji red. Galas, Michał
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 149-171
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe chasydzi; literatura; jidysz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:54:33
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 225
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kalman Segal; dwujęzyczność; dwukulturowość; literatura; jidysz; język; polski; XX w.; tożsamość
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:54:17
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Akcent
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 88-96
Rok 2003