|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek
Tytuł Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów
Redaktor(zy) publikacji red. Opacki, Zbigniew; red. Płaza-Opacka, Dagmara
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 142-153
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Gdańsk Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Władysław Reymont; Łódź; powieść; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:56:39
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu