|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish Social Studies
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 87-122
Rok 2003 Numer tomu 10 Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rok publikacji 2003/2004
Streszczenie
Słowa kluczowe haskala; asymilacja; historiografia; maskile
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:06:00
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu