|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Judaika – stare druki ze zbioru berlińskiego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie [Judaica – Old Prints From the Berlin Collection in the Jagiellonian Library in Kraków]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 151-163
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 1(27)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaika; Berlin; biblioteka; Kraków
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:47:14
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 291-314
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 2(28)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe inkunabuły; hebrajski; biblioteka; Wrocław; Saraval
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:46:38
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł 101 storie ebraiche che non ti hanno mai raccontato
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 221
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Newton Compton Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe legendy; folklor
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:02:34
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł La littérature juive d’Europe Centrale après la Seconde Guerre mondiale
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire
Redaktor(zy) publikacji red. Masłowski, Michel; red. Francfort, Didier; red. Gradvohl, Paul
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 485-514
Rok 2011 Numer tomu