|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity
Redaktor(zy) publikacji red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Jurgita; red. Lempertienė, Larisa
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 165-174
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Vilnius Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe jidysz; tożsamość; Chaim Grade
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:39:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Chaim Grade
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Encyclopedia Judaica
Redaktor(zy) publikacji red. Berenbaum, Michael; red. Skolnik, Fred
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 24-25
Rok 2006 Numer tomu 8 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Detroit Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Chaim Grade
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:40:08
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego [Fascination or Fear? The Vision of the Revolution in the Early Output of Chaim Grade]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 79-93
Rok 2004 Numer tomu 7 Zeszyt 1(13)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Chaim Grade
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:51:04
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu