|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej
Redaktor(zy) publikacji red. Markiewicz, Anna; red. Miławicki, Marek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 193-213
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dominikanie; Lwów; Ruś Czerwona; I Rzeczpospolita; kredyt
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:26:57
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mazur, Jerzy
Tytuł The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 237-252
Rok 2010 Numer tomu 13 Zeszyt 2(26)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ruś Czerwona; Krosno; średniowiecze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:12:03
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu