|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Zamoisky, Andrey
Tytuł Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 245-253
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 2(22)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe miasteczko; Białoruś; historiografia; międzywojnie; XX w.; transformacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:23:00
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Zieliński, Kondrad
Tytuł Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 [Political Activity of Jews in the Lublin Area 1914-1918]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 221-242
Rok 1998 Numer tomu 1 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Lubelszczyzna; I wojna światowa; XX w.; polityka
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:25:06
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Zieliński, Konrad
Tytuł Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej [Polish and Jewish Proletarian Movement in the Polish Kingdom during the First World War]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 49-78
Rok 2004 Numer tomu 7 Zeszyt 1(13)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe ruch robotniczy; Królestwo Polskie; I wojna światowa; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:27:31
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Zieliński, Konrad
Tytuł Reperkusje traktatu brzeskiego z 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich [The Repercussions of the 1918 Brześć Tractate on the Polish-Jewish Relations]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 95-115
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt 2-1(10-11)