|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society For Promoting Christianity Among The Jews And Its 19th-Century Missionary Periodicals
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Church History: Studies in Christianity and Culture
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 381-387
Rok 2013 Numer tomu 82 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Londyn; XIX w.; chrześcijaństwo; misje; konwersja; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:18:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł „Izraelita” (1866-1915)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Redaktor(zy) publikacji red. Nalewajko-Kulikov, Joanna; red. Bąbiak, Grzegorz P.; red. Cieślikowa, Agnieszka J.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 45-60
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Izraelita”; prasa; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:49:27
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 162-190
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje summary
Streszczenie
Słowa kluczowe Poznań; samorząd; prasa; stosunki polsko-żydowskie; antysemityzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:45:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective
Redaktor(zy) publikacji red. Kątny, Andrzej; red. Olszewska, Izabela; red. Twardowska, Aleksandra
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 127-154
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt