|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma 4-5 aprile 2006
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Publikacja pokonferencyjna Strony 142
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Accademia Polacca delle Scienze Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jan Paweł II; papież; synagoga; Rzym
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Facioni, Silvano; red. Quercioli Mincer, Laura
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 122 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-19 Czas utworzenia 00:55:23
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:53:06
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Nowogórski, Przemysław
Tytuł Protosynagoga w Betsaidzie. Hipotetyczna interpretacja budynku na Area A na et-Tell (Betsaida) [Protosynagogue in Bethsaida – A Hypothetical Interpretation of the Building in Area A]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 41-47
Rok 2004 Numer tomu 7 Zeszyt 1(13)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe synagoga; Betsaida
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:33:26
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 50-65
Rok 1998 Numer tomu 1 Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe hebrajski; literatura; liturgia; synagoga
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:37:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Trzciński, Andrzej
Tytuł Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce [Preserved Painted Decorations of Synagogues in Poland]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 67-95
Rok 2001 Numer tomu 4 Zeszyt 1-2(7-8)