|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kapera, Zdzisław Jan
Tytuł The Polish Signals Intelligence in the West Discovers the Holocaust (1941-1944) [Polski wywiad nasłuchowy na Zachodzie odkrywa Holokaust (1941-1944)]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 131-137
Rok 2002 Numer tomu 5 Zeszyt 1(9)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:23:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kapera, Zdzisław Jan
Tytuł W kwestii autentyczności tzw. ossuarium Jakuba z kolekcji w Tel Awiwie [The Question of the Authenticity of the So-Called Ossuary of Jacob from a Tel Aviv Collection]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 151-163
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt 2-1(10-11)
Tytuł tomu 5-6
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rok publikacji 2002-2003
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:24:15
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kiryk, Feliks
Tytuł Z dziejów Żydów kamienieckich [From the History of the Jews in the Kamieniec]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 31-39
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt 2-1(10-11)
Tytuł tomu 5-6
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rok publikacji 2002-2003
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:27:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kucia, Marek
Tytuł Auschwitz in der öffentlichen Meinung Polens
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jahrbuch für Antisemitismusforschung
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 198-216
Rok 2002 Numer tomu 11 Zeszyt
Tytuł tomu