|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich w Będzinie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie
Redaktor(zy) publikacji red. Hońdo, Leszek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 97-112
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe polichromia; cmentarz; epitafia; Będzin
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:34:57
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł De arte judeorum sepulcrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 316
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sztuka sepulkralna; cmentarze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:34:37
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Cmentarze i nagrobki żydowskie w Polsce – zarys zagadnień badawczych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ruch Biblijny i Liturgiczny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 279-285
Rok 2002 Numer tomu 55 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe cmentarz; macewy; Polska; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:44:44
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ochrona Zabytków
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-92
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu