|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Ruta, Magdalena
Tytuł Wprowadzenie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 3-5
Rok 2014 Numer tomu 17 Zeszyt 1(33)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:51:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 272-285
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; XX w.; PRL; komunizm; Holokaust; antysemityzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 15:30:56
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 548-560
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kultura; jidysz; Polska; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 15:29:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Midrasz
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 40-46
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 6
Tytuł tomu