|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Sroka, Łukasz T.
Tytuł “Achduth” – B’nei B’rith lodge of Stanyslaviv in the light of documents found in the local archive
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Scripta Judaica Cracoviensia
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 159-168
Rok 2011 Numer tomu 9 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe B’nei B’rith; Stanisławów
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:08:37
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sroka, Łukasz T.
Tytuł Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau
Redaktor(zy) publikacji red. Wichard, Rudolf
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 89-101
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Frankfurt am Main Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; XIX w.; relacje polsko-żydowskie; Wiedeń; Lwów; Kraków
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Wichard, Rudolf
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:07:36
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sroka, Łukasz T.
Tytuł Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 63-82
Rok 2010 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; XIX w.; XX w.; Galicja; gmina; autonomia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:06:56
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sroka, Łukasz T.
Tytuł Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 197-211
Rok 2010 Numer tomu 5 Zeszyt