|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł John 8:44 as crux interpretum”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns
Redaktor(zy) publikacji red. Chrupcała, Lesław D.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 403-421
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Milano Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe św. Jan
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:30:48
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Biblical Annals
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 421-438
Rok 2013 Numer tomu 3 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kościół; prześladowanie; I w.; II w.; starożytność
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:18:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Estetyka i Krytyka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 15-50
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Talmud; chrześcijaństwo; Jezus Chrystus; literatura rabiniczna; dialog; religia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:16:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
Redaktor(zy) publikacji red. Migut, Bogusław; red. Piwowar, Andrzej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 43-54
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt