|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 287
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Austeria Miejsce wydania Kraków-Budapeszt Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ludwik Zamenhof; kwestia żydowska; źródła
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) oprac. Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-27 Czas modyfikacji 18:11:08
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 262
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Królestwo Polskie; Archiwum Główne Akt Dawnych; judaica; źródła; informator
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:07:44
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu