|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 377-390
Rok 2008 Numer tomu 4 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Polska Akademia Umiejętności Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Rola”; antysemityzm; XIX w.; literatura; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:35:41
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions
Redaktor(zy) publikacji red. Nagel, Michael; red. Zimmermann, Moshe
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 273-282
Rok 2013 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Brema Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; prasa; „Rola”; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:56:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Karnawały warszawskie na łamach „Roli”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku
Redaktor(zy) publikacji red. Karpowicz-Słowikowska, Sylwia; red. Mikiciuk, Elżbieta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 185-192
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Gdańsk Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; XX w.; „Rola”; karnawał; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:56:03
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Dreyfus Affair and Warsaw’s Rola, 1894-1906
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kesher. Journal of Media and Communication History in Israel and the Jewish World
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 117-122
Rok 2011 Numer tomu 41 Zeszyt
Tytuł tomu