|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł „Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 564
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Homini Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; oświecenie; literatura; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Kłańska, Maria; red. Kita-Huber, Jadwiga; red. Zarychta, Paweł
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 21:08:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 432
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Atut Miejsce wydania Dresden-Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Kłańska, Maria; red. Kita-Huber, Jadwiga; red. Zarychta, Paweł
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:58:00
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Bendowska, Magdalena; Doktór, Jan
Tytuł Waad Arba Aracot i amsterdamska Biblia w jidysz: historia pewnej karty tytułowej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 89-100
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Amsterdam; drukarstwo; Waad Arba Aracot, jidysz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:14:50
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Chmiel, Jan
Tytuł Archeologia vs Biblia. O krytyce Finkelsteina i Silbermana [Archaeology vs. The Bible]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 9-13
Rok 2004 Numer tomu 7 Zeszyt 1(13)
Tytuł tomu