|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 316-331
Rok 2009 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bolesław Prus; asymilacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:41:40
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 316
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Miejsce wydania Gdańsk Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bolesław Prus; kwestia żydowska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:54:30
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel
Redaktor(zy) publikacji red. Woźniakiewicz-Dziadosz, Maria; red. Fita, Stanisław
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 335-346
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bolesław Prus; kwestia żydowska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:53:54
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 199-213
Rok 2003 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu