|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 559-582
Rok 2014 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje summary
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; samorząd; antysemityzm; pogromy; II Rzeczpospolita
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:54:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Jüdische Stadtverordnete in den munizipalen Selbstverwaltungen der Zweiten Polnischen Republik: Krakau, Posen und Warschau. Eine Bilanz der ersten „Krakauer” Projektphase
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Scripta Judaica Cracoviensia
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 105-119
Rok 2011 Numer tomu 9 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; Poznań; Warszawa; samorząd; II Rzeczpospolita
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:46:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł A World before a Catastrophe: Kraków Jews between the Wars
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 409-414
Rok 2010 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; katalog wystawy; II Rzeczpospolita
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:51:09
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 73-78
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt 12
Tytuł tomu