|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 284-294
Rok 1999 Numer tomu 12 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jerzy Kosiński; relacje polsko-żydowskie; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:46:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu