|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Does History Have a Sex? On Gender, Sources and Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Gal-Ed
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 67-87
Rok 2010 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Królestwo Polskie; akulturacja; gender
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:17:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jews in Russia and Eastern Europe
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 31-59
Rok 2006 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; akulturacja; asymilacja; onomastyka; Królestwo Polskie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:16:32
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 352
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Littman Library of Jewish Civilization Miejsce wydania Oxford-Portland Wydanie
Adnotacje poprawiona i rozszerzona wersja
Streszczenie
Słowa kluczowe Królestwo Polskie; XIX w.; chasydyzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:08:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 262
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu