|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku
Redaktor(zy) publikacji red. Walęciuk-Dejneka, Renata; red. Szabłowska-Zaremba, Monika
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 105-122
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Lili Berger; literatura; jidysz; kobieta; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:37:11
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Jidyszkajt w PRL, czyli dawne i nowe opowieści Lili Berger
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Midrasz
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 22-26
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt 10
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; Prl; XX w.; Lili Berger; jidyszkajt
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 15:24:29
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu