|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Piela, Marek
Tytuł O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 191-214
Rok 2006 Numer tomu 9 Zeszyt 1(17)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; przekłady; Psalmy; hebrajski
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:34:29
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz. S. Bartnika
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 101-110
Rok 2009 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Qumran; psalmy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:03:57
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Królestwo Boże. Dar i nadzieja
Redaktor(zy) publikacji red. Mielcarek, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 41-48
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe psalmy; Salomon; królestwo Boże
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:04:55
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu