|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
Redaktor(zy) publikacji red. Siemieniec-Gołaś, Ewa; red. Georgiewa-Okoń, Jordanka
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 57-67
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Seraja Szapszał; Anatolia; Persja; Rosja; Syberia; Turcja; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:27:16
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polski Słownik Biograficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 61-64
Rok 2010 Numer tomu 47 Zeszyt 1(192)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Seraja Szapszał; XIX w.; XX w.; Karaimi
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:59:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu