|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł The Association of Progressive Jews in Cracow, 1864-74
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 119-134
Rok 2010 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm postępowy; Tempel; akulturacja; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:52:10
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Duchowość żydowska w Polsce
Redaktor(zy) publikacji red. Galas, Michał
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 309-325
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm postępowy; Tempel; akulturacja; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:21:20
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 19-32
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt 192
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm postępowy; Tempel; akulturacja; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:48:57
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu