|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Redaktor(zy) publikacji red. Abkowicz, Mariola; red. Jankowski, Henryk
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 71-83
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje dr.: 2005
Streszczenie
Słowa kluczowe Karaimi; Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej; Wilno; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:46:53
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Redaktor(zy) publikacji red. Abkowicz, Mariola; red. Jankowski, Henryk
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 222-234
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje dr.: 2005
Streszczenie
Słowa kluczowe Karaimi; Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej; Wilno; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:45:00
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Redaktor(zy) publikacji red. Tadeusz, Bujnicki; red. Krzysztof, Bired.zycki; red. Jarosław, Fazan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 228-250
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jung Wilne; Wilno; Żagary
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:41:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 69-81
Rok 2006 Numer tomu 9 Zeszyt 1(17)
Tytuł tomu