|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Between Germans and Poles: The Jews of Poznań in 1848
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 68-82
Rok 2001 Numer tomu 14 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Poznań; Wiosna Ludów; XIX w; Niemcy; Polacy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:00:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Poles, Germans and Jews in the Grand Duchy of Poznan in 1848: From Coexistence to Conflict
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Quarterly
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 385-394
Rok 1999 Numer tomu 33 Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wielkie Księstwo Poznańskie; Wiosna Ludów; XIX w.; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:59:44
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów
Redaktor(zy) publikacji red. Topolski, Jerzy; red. Modelski, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 149-167
Rok 1995 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Poznań Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Księstwo Poznańskie; Wiosna Ludów; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:15:42
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu