|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 291-314
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 2(28)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe inkunabuły; hebrajski; biblioteka; Wrocław; Saraval
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:46:38
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Wrocław
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Redaktor(zy) publikacji red. Hundert, Gershon David
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 2038-2039
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania London Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wrocław
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:59:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 341-344
Rok 1994 Numer tomu 48 Zeszyt 1/2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wrocław; cmentarz; średniowiecze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:56:51
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Annales Silesiae
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 91-103
Rok 1992 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu