|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 224
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe ortodoksja; emancypacja; asymilacja; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Adamczyk-Garbowska, Monika; red. Zieliński, Konrad
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:41:07
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 260
Rok 1998 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Böhlau Miejsce wydania Wien-Köln-Weimar Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w.; literatura; polityka
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Kircher, Harmut; red. Kłańska, Maria
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-20 Czas modyfikacji 22:05:32
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 123-128
Rok 2011 Numer tomu 41 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe prasa; język; antysemityzm; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:36:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 377-390
Rok 2008 Numer tomu 4 Zeszyt
Tytuł tomu