|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Burg, Josif
Tytuł Okruchy
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 189
Rok 2001 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Pogranicze Miejsce wydania Sejny Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; ZSRR; Holokaust; komunizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., wyb., oprac. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:43:07
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Redaktor(zy) publikacji red. Grabski, August
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 65-84
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Birobidżan; ZSRR
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:45:41
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 104
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Birobidżan; ZSRR; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:25:12
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Historyczne
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 523-537
Rok 1996 Numer tomu 39 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca