|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Isaac Bashevis Singer: His Work and His World
Redaktor(zy) publikacji red. Denman, Hugh
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 17-29
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Boston Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Isaac Bashevis Singer; Icchok Baszewis Singer; jidysz; angielski; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:40:01
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 265-276
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Isaac Bashevis Singer; Icchok Baszewis Singer; jidysz; angielski; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:41:36
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Galicyjska scena narodowościowa w oczach żydowskich autobiografów niemiecko- i anglojęzycznych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Galicja i jej dziedzictwo
Redaktor(zy) publikacji red. Kłak, Czesław; red. Wyka, Marta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 35-54
Rok 1995 Numer tomu 4 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Rzeszów Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; autobiografia; język niemiecki; język angielski; narodowość
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:35:19
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu