|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 224
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe ortodoksja; emancypacja; asymilacja; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Adamczyk-Garbowska, Monika; red. Zieliński, Konrad
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:41:07
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Zieliński, Konrad
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 155-168
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; asymilacja; akulturacja; Artur Gruszecki; powieść
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:44:16
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Attitudes of the Polish Positivists towards the Assimilation of Jews
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Iggud. Selected Essays in Jewish Studies
Redaktor(zy) publikacji red. Bacon, Gershon; red. Baumgarten, Albert; red. Barnai, Jacob; red. Waxman, Haim; red. Yuval, Israel
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 67-76
Rok 2009 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society
Wydawca Miejsce wydania Jerusalem Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe pozytywizm; asymilacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:55:22
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 316-331
Rok 2009 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu