|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Żydzi w dialogu kultur
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej
Redaktor(zy) publikacji red. Kłoczowski, Jerzy; red. Łukasiewicz, Sławomir
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 53-62
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog; kultura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:41:38
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł A Shadow over the Dialogue
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 325-328
Rok 2000 Numer tomu 13 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog polsko-żydowski
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:47:05
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Cukras-Stelągowska, Joanna
Tytuł Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 276
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Naukowe UMK Miejsce wydania Toruń Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe tożsamość; dialog; oświata; Fundacja R. Laudera; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:19:46
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Cukras-Stelągowska, Joanna
Tytuł Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego (komunikat z badań)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 117-126
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu