|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Asz, Szolem
Tytuł Dramaty. Wybór
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 273
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Miejsce wydania Kutno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szalom Asz; Szolem Asz; dramaty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Kuligowska-Korzeniewska, Anna; Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:23:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej
Redaktor(zy) publikacji red. Udalska, Eleonora
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 133-144
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Katowice Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Antoni Słonimski; dramat; XX w.; tożsamość
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:17:55
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005
Redaktor(zy) publikacji red. Kuligowska-Korzeniewska, Anna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 15-27
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe jidysz; dramat; teatr; język
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:40:35
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sitarz, Magdalena
Tytuł Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Świat dramatów Szaloma Asza
Redaktor(zy) publikacji red. Kalinowski, Daniel
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 9-22
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu