|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Asz, Szolem
Tytuł Dramaty. Wybór
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 273
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Miejsce wydania Kutno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szalom Asz; Szolem Asz; dramaty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Kuligowska-Korzeniewska, Anna; Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:23:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sitarz, Magdalena
Tytuł Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Świat dramatów Szaloma Asza
Redaktor(zy) publikacji red. Kalinowski, Daniel
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 9-22
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kutno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szalom Asz; Szolem Asz; dramaty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:46:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu