|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich w Będzinie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie
Redaktor(zy) publikacji red. Hońdo, Leszek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 97-112
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe polichromia; cmentarz; epitafia; Będzin
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:34:57
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ochrona Zabytków
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-92
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe macewy; polichromie; epitafia; Olkusz; powiat; cmentarz; epigrafika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:44:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Annales Silesiae
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 91-103
Rok 1992 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wrocław; cmentarz; epitafia; hebrajski
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:55:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu