|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective
Redaktor(zy) publikacji red. Kątny, Andrzej; red. Olszewska, Izabela; red. Twardowska, Aleksandra
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 127-154
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Frankfurt am Main Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe religia; jidysz; Bejs Jakow; prasa; feminizm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:13:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł „З усіх мужчин я – наймужніша” Хана Левіна поетеса феміністка
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Егупець
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 327-361
Rok 2013 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Chana Levina; poezja; feminizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:56:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Redaktor(zy) publikacji red. Nalewajko-Kulikov, Joanna; red. Bąbiak, Grzegorz P.; red. Cieślikowa, Agnieszka J.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 343-368
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bejs Jakow; feminizm; Polska; prasa; religia; jidysz; ortodoksja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:42:30
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 92-116
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt 16
Tytuł tomu