|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Cmentarze i nagrobki żydowskie w Polsce – zarys zagadnień badawczych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ruch Biblijny i Liturgiczny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 279-285
Rok 2002 Numer tomu 55 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe cmentarz; macewy; Polska; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:44:44
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ochrona Zabytków
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-92
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe macewy; polichromie; epitafia; Olkusz; powiat; cmentarz; epigrafika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:44:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 583-589
Rok 2004 Numer tomu 59 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Śląsk; macewy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:13:15
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Literatura Ludowa
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 17-33
Rok 2001 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca