|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Szkołut, Paweł
Tytuł The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-11
Rok 2002 Numer tomu 5 Zeszyt 1(9)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe orzeł; Bóg; sztuka; starożytność; symbolika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:23:04
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu